ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 256

เวลา 08.00 น. - 20.00 น.

มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับคณะและมีการเตรียมตัวเพื่อไปแสงความยินดีกับอาจารย์เดือนฉายและมีการแสดงแต่งกายตามชนเผ่าไตดำเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำและก็มีชนเผ่าอื่นๆเช่นไทยใหญ่ 12 ปันนา ลาวครั่ง เป็นต้น


ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เดือนฉาย


กิจกรรมการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าและชนเผ่าไดดำหรือไทยทรงดำนั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)