ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.00นได้แก้ไขงานและได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ผิดและเรียบเรียงคำพูดและได้เพิ่มเติมของมูลชุมชน

เพิ่มเติมข้อมูลและเรียบเรียงคำพูดใหม่

</span></span>

ลงลายละเอียดใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)