ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น.-17.00 น.

ได้แก้ไขงานและได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ผิดและเรียบเรียงคำพูดและได้เพิ่มเติมของมูลชุมชน


เพิ่มเติมข้อมูลและเรียบเรียงคำพูดใหม่


ลงลายละเอียดใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)