ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 05.30-17.30น เดินทางออกจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวเพื่อไปนำเสอนชุดแต่งการประจำเผ่าไตดำของชุมชนดอนมะนาว

ระห่วงเดินทางก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อไปแสดงการแต่งการชุดของชนเผ่าไตดำหรือไทยทรงดำ


ถึงที่พักและมีการแบ่งกลุ่มและห้องพักทำกิจกรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)