ทำปลาร้าปรอดสารพิษไปจำหน่ายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม วัดเขาช่องพราน ทั้งหมด 3วัน 18 มิ.ย. 2560 วันที่ 3

18 มิ.ย. 2560 [จบการทำกิจกรรม]

08:30 เตรียมสถานที่จัดทำปลาร้า

09:00 ทำปลาร้าเตรียมนำไปขาย

12:00 พักรับประทานอาหาร

13:00 ทำปลาร้าเตรียมใส่วัสดุและแพ็คใส่ถุง

15:00 เดินทางไปขายที่วัดเขาช่องพราน

15:30 ถึงสถานที่ขาย

16:00 ตั้งแผงขาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)