ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.00น ได้แก้ไขงานและได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ผิดและเรียบเรียงคำพูดและได้เพิ่มเติมของมูลชุมชน


เพิ่มเติมข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลใหม่ลงลสยละเอียวใหม่และเพิ่มเติมข้อมูลบ้างส่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)