เครือข่ายกับการตรวจราชการ

การตรวจราชการ

ชุมชนการตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการตรวจราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในเขตตรวจราชการความเห็น (0)