ต่อไปนี้เป็นบันทึกจากสมุดแห่งการเรียนรู้ของนิสิตอีกคนหนึ่งครับ

.......จริงๆ แล้วตอนที่ตัดสินใจเลือกเรียน ข้าพเจ้าไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเป็นพิเศษ เพราะทุกวิชาที่เป็น Biology ก็คงไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก ข้าพเจ้าเพียงแต่คิดว่าลงทะเบียนวิชาอะไรก็ได้ ให้ครบตามหลักสูตรเพื่อจะจบภายใน 4 ปี  และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าเคยเรียนวิชา Insect Biology มาแล้วในเทอมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจึงอยากเรียนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวเนื่องกันไปเรื่อย ๆ เผื่อว่าจะมีความสามารถเอาไปใช้ได้จริงบ้าง

        แต่พอมาเรียนกับอาจารย์คาบแรก อาจารย์ได้ให้ความเข้าใจอย่างหนึ่งกับข้าพเจ้าว่า ความรู้ไม่ควรเป็นเพียงความรู้ แต่ความรู้ควรเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง และต้องมาจากความตั้งใจ ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่า ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้ในทุกชั่วโมง ทุกวัน รู้ได้จากทุกคน และเรียนรู้ได้จากทุกสิ่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจที่จะเรียนรู้และรับมัน เพื่อสิ่งที่ดีกว่าไหม ข้าพเจ้าจึงตั้งใจว่าจะรีบและเรียนรู้สิ่งที่ดี ๆ ที่อาจารย์ให้มาให้ดีที่สุดค่ะ.....

       อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ