หลังจากทำงานเรื่อง KM ผ่านไป 1 ปี  ชักเริ่มมั่นใจว่าจะทำเรื่อง KM ให้กับ สตรข.3 ได้ไม่ยาก เพราะรู้ว่า พวกเราทุกคนมีศักยภาพและความพร้อม ที่สมบูรณ์มาก ทั้งในด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล และด้านความพร้อมของเครื่องมือ ช่องทางของ blog จึงน่าจะเป็นช่องทางที่เหมาะกับพวกเรามาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CEO ของเราเล่น IT ได้อย่างดี เราจึงมั่นใจว่า blog นี่แหละช่วยเราได้