วันเริ่มต้น KM ใน สตรข.3

KM

แรก ๆ นึกว่าจะทำอย่างไรดีให้มีวันเริ่มต้น KM ของพวกเราเสียที วันที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันทำให้ สตรข.3 ของได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  หากพวกเราทุกคนรับรู้ช่องทางการสร้างสรรค์ความรู้กันทาง blog ก็เป็นช่องทางการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ    และแล้ววันที่โอกาสเหมาะก็มาถึง เมื่อมีการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ในวันที่ 1พย.48   CEO ของเราเปิดช่องทางให้พูด....ไม่รีรอ!   รีบคว้าโอกาสก่อนใคร (แต่ยังหลัง CEO) ดูท่าทางเพื่อน ๆ จะสนใจอยู่ เพราะเห็นหลายคนถามถึงวิธีการเข้าตั้งแต่ยังไม่ออกจากห้องประชุม เป็นลางบอกเหตุดีว่างานนี้น่าจะสำเร็จอย่างน้อย เดือนนี้ให้พวกเราใช้ blog สัก 5  คน ก็ถือว่า OK แล้ว  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในเขตตรวจราชการความเห็น (0)