ลงพื้นที่ ทำเเบบสอบถามให้กับผู้ใหญ่ สุววรณ ศรีนาค 11 มิ.ย. 2560

11 มิ.ย. 2560 และ 12 มิ.ย. 2560

8.30 น. ล้างหน้าอาบน้ำเเต่งตัว

9.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านบ่อมะกรูด เพื่อทำเเบบสอบถามกับชาวบ้าน

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์ฝึก

13.45 น. ลงพื้นที่เพื่อทำเเบบสอบถาม(ต่อ)

16.45 น. กลับเข้าศูนย์ฝึก เเละตรวจเช็คเเบบสอบถามว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้าง เพื่อจะได้เเก้ไขให้ถูกต้อง

18.00 น. เเยกย้ายกันกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)