ครั้งที่9บันาึกประจำวันประจำวันที่07/06/2560

วันนี้ช่วงเช้าได้ทำการสีข้าวและต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดระยอง และช่วงบ่ายได้ทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ทำ ตอนเย็นแม่ได้ให้เข้าครัวทำกับข้าวเลี้ยงน้องๆที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพ่อแรม โดยมีวัตถุดิบเป็นกบ เลยได้ทำการผัดเผ็ดกบให้ทุกคนได้รับประทาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)