เขียนปฏิทินชุมชน 6 มิ.ย. 2560

6 มิ.ย. 2560

08:30 น. รถน้ำต้นไม้ให้อาหารปลา

09:00 น. ถอนหญ้าที่แปลงผักให้อาหารหมู

10:00 น. เขียนปฏิทินชุมชน

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. ทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

17:30 น. เลิกงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)