ตัดหญ้าให้กับศูนย์หน่วยฝึกและรถน้ำแปลงผัก 4 มิ.ย. 2560

08:30 น. รถน้ำแปลงผัก

09:00 น. ตัดหญ้าหลังศูนย์หน่วยฝึก

10:00 น. ให้อาหารหมูและอาหารปลา

12:00 น. รับประทานอาหาร

13:00 น. รวมกลุ่มทำงานแผนที่รอบนอกของชุมชนบ้านฆ้อง

17:00 น. เก็บความเรียบร้อยในสถานที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)