ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ได้ลงพื้นที่ไปยังวัดโบสถ์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดและเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น


เวลา 12:30 น. - 13:20 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวันและได้ไปกราบไหว้ ร.5


เวลา 19:00 น. - 21:00 น. ได้จัดเวทีประชาคมกับชาวบ้านในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)