วันพุธที่7มิถุนายน2560

13.00 จัดกิจกรรมให้น้องที่มาเข้าค่าย


20.00 จัดจิกกรรมการแสดงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)