วัน พุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 06:00 น. เดินทางเข้าศูนย์ OTOP เพื่อเตรียมต้อนรับแขกที่มารับประทานข้าวในตอนเช้า

เวลา 10:00 น. กลับเข้าศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านน้ำทรัพย์ เพื่อเตรียมต้อนรับแขกที่มารับประทานข้าวในตอนกลางวัน

เวลา 14:30 น. เตรียมของว่างให้น้องๆ ที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านน้ำทรัพย์

เวลา 19:00 น. เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ไฟกับน้องๆ ที่มาเข้าค่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)