ร่มรื่นชื้นชัฎระบัดใบ


พระชมรุกขชาติที่ริมทาง

สูงสล้างแลระหงดงใหญ่

ร่มรื่นชื้นชัฎระบัดใบ

ลมพัดกิ่งไกวไปมาลำดวนหวนหอมพะยอมแย้ม

พิกุลแกมแก้วเกดกฤษณา

บ้างเผล็ดผลพวงดวงผกา

หล่นกลาดดาษดาพนาลีคณานกโบยบินมากินผล

เสียงพลครั่นครื้นก็ตื่นหนี

อันมิ่งไม้บนเทินเนินคีรี

ท่วงทีดังดัดอยู่อัตรา


พ่างพื้นปถพีดังสีชาติ

เดียรดาษด้วยพรรณบุหงา

ชมพลางทางทรงรถมา

ยังวิลิศมาหราบรรพต

ร้อยกรอง : บทละครเรื่องอิเหนา ตอนใช้บน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนพิชญศึกษา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพ : นายทวยเทพ ถวัลย์ภิญโญ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวดีๆ ...เกี่ยวกับภาษาไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียวอย่างสุขเลยละค่ะ ขอบคุณนะคะ