ทำงานกลุ่ม 7 มิ.ย. 2560

08:00 น. ทำความสะอาดศูนย์ฝึก

09:00 น. ทำงานกลุ่ม

12:00 น. รับประทานอาหาร

13:00 น. ทำงานกลุ่ม

17:00 น. เก็บของทำความสะอาด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)