วัน จันทร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 12:00 น. ทำแผนที่เดินดิน


เวลา 13:00 น. ไปช่วยประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านน้ำทรัพย์ แก้งานที่ศูนย์OTOPบ้านน้ำทรัพย์


เวลา 14:00 น. กลับมาทำแผนที่เดินดินต่อ ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านน้ำทรัพย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)