วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

09.00 ล้างจาน

เวลา 12.00 ทำโครงการและวาดแผนที่เดินดิน


เวลา 17.00 เตรียมหุงข้าวเย็

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)