ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันนี้วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. - 11:00 น. ผมนาย เฉลิมรัฐ รื่นรวย ได้ไปช่วยคุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษมให้อาหารไก่และไปทำความสะอาดคอกแพะและคอกไก่

เวลา 12:00 น. - 12:40 น. ได้รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12:40 น. - 14:20 น. ได้ระดมความคิดกับเพื่อนๆในการเขียน Timeline ชุมชน

เวลา 14:20 น. - 17:00 น. ได้ช่วยกันระบายสีแผนที่รอบนอกจนเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)