วันเปิดถนน

เปิดแล้วถนน
ชุมชนช่วยเหลือ
ผลบุญจุนเจือ
โชคเหนือบุญนำ....

วันแห่งบุญ วันแห่งความปลื้มปิติยินดี วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ร่วมกับเทศบาลทากาศเหนือ
จัดงานเปิดถนนทางเข้าโรงเรียน
ขอกราบขอบคุณคุณท่านฉวีวรรณ คำพา
ที่บริจาคเงินสร้างถนนและเครื่องคอมพิวเตอร์
ขอบคุณชุมชนบ้านแพะยันต์ บ้านดอยแช่ บ้านหนองบัว
และทุกหมู่บ้านในต.ทากาศ เทศบาลทากาศเหนือ เทศบาลทากาศ
ขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเรา ผู้ปกครอง
และผู้อุปการะคุณร่วมสร้างถนนทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือจนสำเร็จสมดังมุ่งหมาย เรียบร้อยสวยงาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมของนางจันเทวีความเห็น (0)