ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 - 17.30 วันนิ้ได้เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวไปจัดสถานที่ประชุมธรรมะ และทำอาหารเลี้ยงผู้ที่มาประชุมจากต่างจังหวัด
จัดเตรียมของ ล้างของที่จะทำอาหารเลี้ยงคนที่มาประชุมทำอาหารให้กับคนที่จะมาประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)