ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-17.40 น. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเก็บรายละเอียดจากเมื่อว่านและได้เพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วน ได้ทำแผนที่ตำบลในบางส่วนได้ลงในศูนย์ทำงานที่ได้รับหมอบหมาย


วาดแผนที่ตำบลดอนมะนาวและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)