ศูนย์ศึกษาการเรียนตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก จังหวัดราชบุรี

วันที่4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-16.00น. คุณลุงได้ไปทำธุระข้างนอก เพือนๆในกลุ่มก็เลยคิดกันว่า ช่วยกันทำแผนที่รอบนอกของชุมชน บ้านหุบมะกล่ำ โดยแบ่งหน้าที่กันทำงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)