้ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-12.00น. ผมนาย สุทธิพงษ์ กิตติสร ได้ไปช่วยลุงวิฑูรย์เก็บไข่ไก่และได้แพะและพักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.เก็บข้อมูลกับชาวบ้าน

14.30-16.00น. ได้ระดมความคิดเห็นกับเพื่อนแล้วก้เขียน SWOT Matrix


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)