ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.00 น. ลงชุมชนตำบลดอนมะนาวหมู่ 2 วาดแผนที่เดินดินและเขียนประวัติของศูนย์ โครงสร้างของศูนย์ ประเพณีและวัฒนธรรมของศูนย์และได้สอบถามข้อมูลชุมชนตำบลดอนมะนาว

วาดแผนที่เดินดินของชุมชนตำบลดอนมะนาว

เขียนประวัติชุมชนตำบลดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)