ศูนย์ศึกษาการเรียนเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่4 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา10.00-16.00น. ผมและเพื่อนๆในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่กันทำงาน เช่น วาดแผนที่ภายนอก ระบายสี เพิ่มเนื้อหาใส่ข้อมูลให้ละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)