ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา08.00น.-17.00น. ลงชุมชนตำบลดอนมะนาวหมู่2 วาดแผนที่เดินดินและเขียนประวัติของศูนย์ โครงสร้างของศูนย์ ประเพณีวัฒนธรรมของศูนย์ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนตำบลดอนมะนาวหมู่2

ปรึกษาวางแผนงานและเตรียมอุปกรณ์ก่อนลงมือทำงาน
วาดแผนที่เดินดินของชุมชนดอนมะนาว
เขียนประวัติของชุมชนดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)