ศูนย์ศึกษาการเรียนรุ็ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

5 มิถุนายน 2560 เวลา9.00-11.00น. ได้ไปช่วยคุณลุงให้อาหารไก่และไปทำความสะอาดคอกแพะ และคอกไก่

12.00-12.40น. ได้รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น. ได้ระดมความคิดกับเพื่อนๆในการเขียน Timeline ชุมชน

14.20-17.00น. ได้ช่วยกันระบายสีแผนที่รอบนอกจนเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)