​ชีวิตที่พอเพียง : 2929b. True Facts About ...

ชีวิตที่พอเพียง : 2929b. True Facts About ...

ผมพบวีดิทัศน์ชุด True Facts About … ใน YouTube เข้าโดยบังเอิญ เป็นวิดีทัศน์เรื่องละ ๓ - ๕ นาที เล่าเรื่องของสัตว์ต่างๆ ทั้งสวยงามและได้ความรู้

ชมได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)