วันนี้มีการอบรมKM(ไม่ใช้MK นะค่ะ)มีความรู้สึกว่าได้รับความรู้อยากมากและมีความสนุกสนานวิทยากรมีความเป็นกันเอง KMคือการจัดความรู้พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้จากหลักการไปสู่การปฏิบัติ