การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นเรื่องปกติที่มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ  ซึ่งครูต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินต่อไปได้จนบรรลุผล...