วัน ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

9.00 ลงพื้น สำรวจทาง เขียนแผนที่

13.30 ต้อนรับ คณะดูงานจาก ภิษณุโลก

16.00 ไปตัดหญ้าให้ม้า

18.00 ทำอาหาร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)