วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่วาดแผนที่เดินดิน

เวลา 13.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่มาจาก จ.พิษณุโลก


เวลา 14.30 น. จำหน่ายสินค้าOTOP


เวลา 17.00 ซ้อมเป็นพิธีกร


เวลา 18.00 น. เอาหญ้าให้ม้ากิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)