ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ​วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เวลา09.00-16.00o. ณ โรงเรียน อสม. อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันี้ได้รับการปฐมนิเทศ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสม.) เรื่อง ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี2560

บกลุ่ม อสม. ตำบลดอนมะนาว หมู่ที่2 และพูดถึงเรื่อง การงดสูบบุหรี่โลก โดยคุณมณเฑียน

พยาบาลสาธารณสุข พูดเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงพยาบาลสาธารณสุข สาธิตการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การกายภาพบำบัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)