ลงชุมชนครั้งที่1ศึกษาการทอผ้าไททรงดำ บ้านสะเเกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่4/4/2560 กลุ่มเราได้ไปศึกษาลงพื้นที่ที่บ้านนสะเเกราย เป็นชุมชนที่มีศูนย์ทอผ้าไททรงดำที่มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไททรงดำขึ้นโดยกลุ่มนี้ได้รับการสนับจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเป็นผุ้สนันสนุนในการจัดตั้งกลุ่มนี้ครั้งเราได้ไปฟังประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสะแกราย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนยายอม อำเภอเมือง จังวัดนครปฐม เป็นคนไทยเชี้ยสายไทยทรงดำหรือไทยดำชาวไทยโซ่ง ชนเหล่านี้เรียกตนเองว่า ผู้ไทยหรือไทยดำอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรีแล้วต่อมาเมื่อประมาณ100 ปีชาวไทยโซ่งกลุ่มหนึ่ง พากันย้ายเข้ามาจับจองที่ทำมาหากินใหม่อยู่ที่หมู่บ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชาวไทยโซ่งเหล่านี้ก็ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมเดิมของตนเองไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การทำเสนเรือ การไหว้ผีบ้านผีเรือน มีอาชีการเกษตรทำนา ปัจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และผลักสวนครัว และทุกบ้านในละแวกนี้ทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสมาชิก ทอผ้าซิ่นลายแตงโมซึ่งเป็นชุดผ้านุ่งที่เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดของชาวไทยทรงดำ แลสมาชิกกลุ่มนี้ก็ทอผ้าลายทวารวดีอีกด้วยที่ได้ความรู้มาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้กลุ่มเรายังได้มีโดอกาสได้เข้าไปชุดที่กลุ่มทอผ้าไททรงดำเป็นคสทอเองแต่ไม่พบคนที่ม่ทอนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดครับมีแต่คุณยายสมที่เป็นผู้ดูแลสถานที่ให้พาไปดูและเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังครับ


(รูปวันไปสำรวจพื้นที่ครับ)


(รูปป้ายชื่อทอผ้าไททรงดำ)


(รูปเครื่องทอผ้าของกลุ่ม)


(เครื่องปั่นด้าย)

(รูปชุดที่กลุ่มทำขึ้น)


(รูปชุดที่กลุ่มทำขึ้น)


(รูปชุดที่กลุ่มทำขึ้น)


(รูปชุดที่กลุ่มทำขึ้น)

(รูปสมาชิกกับลุงผู้ที่ดูแล)

การที่ได้มาลงชุมชนครั้งนี้พวกเราทั้งความสนุกเเละความรู้ในเรื่องของประวัติความาของผ้าไททรงดำว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไรและยังได้ฝึกความอดทนด้วยเนื่องจากวันที่ทาลงพื้นที่นั้นพวกเราพบปัญหาในการเดินทางคือหลงทางกันครับแต่ก็ได้คุณน้าใจดีท่าหนึ่งได้ช่วยบอกทางให้ครับและอากาสก้ร้อนมากเพราะไปช่วยบ่ายต้องใช้ความอดทนสุงมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)