สัปดาห์นี้็เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนวิชาสัมมนาปัญหาทางการศึกษา ในช่วงแรก  อาจารย์ประไพก็เข้ามาปฐมนิเทศ เกี่ยวกับการเรียนในวิชานี้  จะบอกถึงองค์ประกอบในการจัดสัมมนา และฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดสัมมนา และท้ายชั่วโมงก็จะเป็นส่วนของอาจารย์กฤษดา ที่จะเข้ามาี้ชี้แจง ครั้งแรกที่อาจารย์บอก เกี่ยวกับการสร้างบล็อกและจะต้องเข้ามาบันทึกแต่ละสัปดาห์  มันดูเหมือนกับการเรียนในวิชา SPSS ที่เราจะต้องเข้ามาส่งงานในอินเตอร์เน็ต ในครั้งแรก ๆ ของการสร้างบลอก ก็ไม่รู้ัว่าจะต้องทำอย่างไร รู้แค่ว่าสมัครสมาชิกเป็น  แต่ดึงเข้าบลอกไม่เป็น  และก็ไม่รู้นะคะว่าใครดึงเข้ามาให้ ส่วนการเข้ามาบันทึก ก็ดูงง ลองผิดลองถูก บางครั้งก็ถามเพื่อนบ้าง แต่ตอนนี้ก็ทำเป็นแล้วคะ.......ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลือนะคะ