Labor Omnia Vincit (ฉันท์)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Labor Omnia Vincit

Work Conquers All


ภุชงคประยาตรฉันท์ ๑๒


...พลังกายมุมอบใหั
ประจักษ์ใช้ผดุงธรรม
ประโยชน์ผู้ระทมช้ำ
เพราะพาลย้ำกระหน่ำไถ


...พลังใจจะสู้จน
มนัสพ้นกิเลสภัย
ระบมจิตมิหวั่นไหว
ลุรักษ์โลกประสบศานต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)