ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม (ครั้งที่ 6)

ทุนชุมชนภาคตะวันตก กรณีศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองควายเฒ่า ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม


สวัสดีครับ ในครั้งนี้กลุ่มของผมได้เข้าไปลงพื้นที่เพื่อเข้าไปสัมภาษณ์กับตัวแทนกลุ่มสมาชิกจำนวน 5 คนด้วยกัน ซึ่งได้มีการประสานงานกันโดยผู้ใหญ่บุญเติม สระจูม และป้ากรรณิการ์ สระจูม เป็นผู้นัดหมายให้และพาไปสัมภาษณ์กับสมาชิก ซึ่งจะสัมภาษณ์ถึงความเป็นมาในการรวมกลุ่ม ว่าสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้อย่างไร เพราะอะไรจึงเข้าร่วมกลุ่มและเมื่อเข้าร่วมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เข้าร่วม ซึ่งได้ถอดบทสัมภาษณ์มาดังนี้ครับคุณอำไพ จันทร์ห้วยชัน (ป้าไพ)

ที่อยู่ : 57 หมู่ 7 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาชีพหลัก : รับเหมาก่อสร้าง รับจ้าง

มาร่วมกลุ่มโครงการนี้ได้อย่างไร : โดยการชักชวนจากผู้ใหญ่บ้าน และได้มีโอกาสไปร่วมอบบรมเกี่ยวกับการทำการเกษตรและการทำปุ๋ยชีวภาพ

คาดหวังอะไรจากการร่วมกลุ่มนี้ : ไม่ได้คาดหวังอะไรจาการร่วมกลุ่มนี้ เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบปลูกผักทำการเกษตร ได้ความรู้ ได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้กิน

เมื่อได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไร : ได้ความรู้ รู้สึกดี และได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย สุขภาพดี และได้รู้จักสมาชิกในกลุ่มมากขึ้นคุณอารี เงินอร่าม (ป้าเตียง)

ที่อยู่ : 38/4 หมู่ 7 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาชีพหลัก : แม่บ้าน

มาร่วมกลุ่มโครงการนี้ได้อย่างไร : โดยการชักชวนจากผู้ใหญ่บ้าน และได้เป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่ม

คาดหวังอะไรจากการร่วมกลุ่มนี้ : ไม่ได้คาดหวังอะไรจาการร่วมกลุ่มนี้ และได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้กิน

เมื่อได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไร : ได้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ รู้สึกดี สุขภาพดี ได้รู้จักคนภายในกลุ่ม และได้ทำกิจกรรมร่วมกันคุณวรรณพร อาจน้อย (ป้าไร)

ที่อยู่ : 26 หมู่ 7 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาชีพหลัก : เย็บผ้าเหลือง

มาร่วมกลุ่มโครงการนี้ได้อย่างไร : โดยการชักชวนจากผู้ใหญ่บ้าน และได้เป็นสมาชิกมาหลายปีแล้ว

คาดหวังอะไรจากการร่วมกลุ่มนี้ : ได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้กิน ได้รับประโยชน์จากการทำเกษตร

เมื่อได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไร : ได้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ รู้สึกดี สุขภาพดี มีผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย มีปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงคุณเกีตรตินิภา ดวงพักดี (ป้าอ้วน)

ที่อยู่ : 26 หมู่ 7 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาชีพหลัก : เย็บผ้าเหลือง

มาร่วมกลุ่มโครงการนี้ได้อย่างไร : โดยการชักชวนจากผู้ใหญ่บ้าน

คาดหวังอะไรจากการร่วมกลุ่มนี้ : ได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้กิน ได้รับประโยชน์จากการทำเกษตร

เมื่อได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไร : ได้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ รู้สึกดี สุขภาพดี มีผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย มีปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลง ประหยัด ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มคุณกรรณิกา สระจูม (ป้าเนียร)

ที่อยู่ : 78 หมู่ 7 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

อาชีพหลัก : ทำการเกษตร

มาร่วมกลุ่มโครงการนี้ได้อย่างไร : โดยการชักชวนจากผู้ใหญ่บ้านให้ไปอบรมการทำการเกษตร และเห็นสมาชิกคนอื่นทำแล้วได้ผลที่ดี

คาดหวังอะไรจากการร่วมกลุ่มนี้ : ได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้กิน ได้รับประโยชน์จากการทำเกษตร และได้วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์

เมื่อได้เป็นสมาชิกกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไร : ได้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ รู้สึกดี สุขภาพดี มีผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่าย มีปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลง ประหยัด ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่ม ลดต้นทุน


เมื่อการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาชิกมานั้นเสร็จแล้ว เราก็ได้เดินชมสวนผักสวนครัวของตัวแทนสมาชิกและได้เก็บภาพและบรรยากาศการสัมภาษณ์มาให้ดูกันครับ


ภาพสวนถั่วพลูและผักสวนครัวของคุณป้ากรรณิการ์

ภาพถ่ายโดย นางสาวณัฐกานต์ ศรีจันทร์รัตน์ภาพสวนผักปลอดสารพิษของคุณป้าวรรณพร

ภาพถ่ายโดย นางสาวณัฐกานต์ ศรีจันทร์รัตน์ภาพบรรยากาศระหว่างการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล

ภาพถ่ายโดย นางสาวณัฐกานต์ ศรีจันทร์รัตน์
และแล้วเราก็เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ กลับบ้านได้ครับผมแล้วคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไร ติดตามกันด้วยนะครับ

สวัสดี^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 57/41 วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษความเห็น (0)