สิ่งที่รอคอย

ทุกชีวิตล้วนแต่ทางเดินในแบบของตนเอง เมื่อได้พบรู้จักกันวันนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะทำให้ต้องห่างหรือต้องแยกย้าย ซึ้งจะทำให้เราเข้าใจความสำคัญของความสัมพันธ์ว่ามีค่าเพียงใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยัญชนะไทยความเห็น (0)