ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีน (ครั้งทีี่ 7 )

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา: กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนซอยตรอกโรงธูปตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

จากความเดิมตอนที่แล้วจากการผ่านพ้นไปของงานประจำปีศาลเจ้าจีนซำซัวก๊กอ๊วง ซอยตรอกโรงธูปนั้นดำเนินการไปอย่างราบรื่นในบรรยากาศที่มีความสุของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุนชนภายในงานประจำปีนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมของคณะผู้วิจัยเนื่องจากได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนผ่านการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและยังได้เก็บข้อมูลต่างๆโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ที่ได้จัดขึ้นแต่เนื่องจากในวันงาทุกคนต่างวุ่นวายอยู่กับการร่วมพิธีกรรมคารพบูชาเทพเจ้าจึงทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้ก็เก็บข้อมูลได้จำนวนหนึ่งและในครั้งนี้พวกเราได้ลงพื้นที่อีกครั้งหลังจากที่งานเลิกครั้งนี้พวกเราได้เป็นฝ่ายเดินเก็บข้อมูลภายในชุมชนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานวันที่6เมษายนพวกเราเดินทางไปถึงศาลเจ้าตั้งแต่เวลา9.00น.และได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศาลเจ้าได้พูดคุยทักทายกับคณะกรรมการศาลเจ้าที่มาเปิดประตูศาลและได้ร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้าเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยพวกเราก็ได้เดินไปยังบ้านแต่ละหลังของคนในชุมชนในการลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้มีอุปสรรคแต่ก็ได้บทเรียนมากมายตอบแทนมาเช่นการที่พวกเราเดินไปแต่ละบ้านซึ่งบางบ้านก็ไม่ทราบข้อมูลแต่เขาจะบอกต่อว่าพวกเราควรไปหาใครจึงเข้าข่ายการสุ่มแบบ สโนว์บอลซึ่งก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานเดินหาและสอบถามกันอย่างเมามัน


ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในชุมชนตรอกโรงธูป (6-04-2560 : เวลา 9.00-12.00น.)

พวกเราได้เดินเข้าไปในซอยเล็กซอยหนึ่งพบกับอาม่าท่านหนึ่งท่านอยู่กับหลานส่วนบุตรนั้นไปทำงานอาม่าให้ข้อมูลพวกเราตามที่ท่านรู้และท่านต้อนรับพวกเราดีมากพวกเรารู้สึกซาบซึ้งและอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งสำหรับครั้งนี้บรรยากาศการทำงานของพวกเราไม่ตึงเครียดมากนักเพราะพวกเราได้พบกับบุคคลที่มีอุปนิสัยหลากหลายจึงทำให้พวกเราได้เรียนรู้จากพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นหลังจากพวกเราเก็บข้อมูลเรียบร้อยจึงมานั่งพูดคุยกับคุณณัฐวุธอนุชิตอารมณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกเรามาตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจึงได้แนวทางการสรุปและตรวจสอบผลงานเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปพวกเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงภาพการสัมภาษณ์ คุณ มุ้ยเฮียง แซ่ตั้ง (6-04-2560 : เวลา 9.00-12.00 น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษา:กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วงความเห็น (0)