ลงชุมชนครั้งที่6ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่งโพรงมะเดื่อ

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชาติพันธุ์ลาวครั่ง สาขาการพัฒนาชุมชน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่8เมษายน พ.ศ2560กลุ่มเราได้กลับไปศึกษาดูงานที่ตำบลทุ่งขวางงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันนทนาการในงานท่องเที่ยวชาติพันธุ์ นครปฐมครั้งที่2ซึ่งเป็นวันที่2ที่เขาจัดงานวันนี้ก็จะมีสินค้าและมีการอธิบายเล่าเรื่องของประวัติของชาติพันธุ์ต่างๆให้สำหรับผู้ที่สนใจและมีการแนะนำของขึ้นชื่อของดีของเด่นของแต่แต่ละตำบลรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละตำบล


(รูปทางเข้างาน)

(รูปสินค้าภายในงาน)

(รูปสุ่มที่ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อจัดเป็นแหล่งให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า)

(รูปสุ่มที่ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อจัดเป็นแหล่งให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า)

(รูปสุ่มที่ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อจัดเป็นแหล่งให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า)

(รูปสุ่มที่ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อจัดเป็นแหล่งให้ความรู้และจำหน่ายสินค้า)

(รูปบ้ายให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชาวลาวครั่ง)

(รูปบ้ายให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชาวลาวครั่ง)


(รูปข้างหน้าสุ่มที่ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อจัด)

นอกจากนี้ภายในงานของยังมีอาหารขนมของและชาติพันธุ์มาจำหน่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นขนมตาล ข่าวต้มมัด กล้วยตาก ข้าวหลาม เป็นต้นการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือว่าได้ทั้งความรู้และความสุขกลับบ้านเลยครับอีกทั้งได้ของฝากไปฝากคนในครอบครัวด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่ง ตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)