การส่งออกจากไทยไปจีนและการนำเข้าจากจีนมาไทย


ประเทศจีน ยักษ์ใหญ่ของเอเชียมีประชากรมากที่สุดในโลก พื้นที่กว้างใหญ่และมีทรัพยาการธรรมชาตมากมาย ประเทศจีนจึงเป็นแหล่งตลาดที่สำคัญทั้งในแง่การนำเข้าสินค้า และการส่งออกสินค้าไปขายการเข้าถึงแหล่งตลาดในจีนอาจจะเป็นเรื่องลำบาก ทั้งในแง่การติดต่อสื่อสาร การค้นหาสินค้า ตลอดจนธรรมเนียมการค้าที่แตกต่างกันกับของคนไทย ทำให้อาจเกิดปัญหาในการซื้อขาย โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ

เมื่อตรวจสอบแล้วว่าสินค้าที่ต้องการส่งออกสามารถส่งออกไปจีนได้ตามกฎระเบียบการนำเข้าของจีนและกฎระเบียบการส่งออกของไทยแล้ว สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องดำเนินการ คือ การยื่นขอบัตรที่ใช้ประกอบในการส่งสินค้าไปต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ และลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ออกของกับกรมศุลกากรไทย

1.บัตรประจำตัวผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า

2.การลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ออกของกับกรมศุลกากรไทย

สินค้าไทยที่ส่งออกไปจีน ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว ฝ้าย น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดเรพ (Rapeseed) น้ำมันปาล์ม น้ำตาล และขนแกะ

สินค้าที่นำเข้าจากจีน ได้แก่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เซรามิค เสื้อผ้า ของเล่น


บรรณานุกรม

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/start/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งออกจากไทยไปจีน และการนำเข้าจากจีนมาไทยความเห็น (0)