การค้าไทย-จีน

double_K
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ที่มา : https://moneyhub.in.th/article/export-vs-import-th...


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีมานานตั้งแต่สมัยโบราณกาล ที่เด่นชัดก็คือ สมัยอาณาจักรสุโขทัยที่เริ่มมีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ปัจจุบันไทยกับจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญในทุกด้าoและนับวันก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของจีน

ที่ผ่านมาการส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปหรือเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าไทยต่อ ผู้ส่งออกสินค้าไทยต้องพยายามปรับเปลี่ยนเลือกสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนให้ได้ โดยเน้นที่การสร้างความแตกต่างและความมีเอกลักษณ์ที่ลอกเลียนแบบได้ยาก สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยางพารา เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ไม้

สำหรับการนำเข้าของไทย ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะจีนมีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาถูก และสินค้าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่ต้องการของคนไทย นักธุรกิจบางคนก็เลือกที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าจากจีนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันร้านค้าในจีนส่วนใหญ่ก็อำนวยความสะดวกกับนักธุรกิจมากขึ้น มีล่ามแปลภาษาเพื่อรองรับนักธุรกิจที่ต้องการติดต่อกับร้านค้าเพื่อเลือกและสั่งซื้อสินค้า สินค้านำเข้าของไทย ได้เเก่ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า


ที่มา : http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/thai-china

https://moneyhub.in.th/article/export-vs-import-thai-and-china/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาทางการเงินความเห็น (0)