แนวข้อสอบ LAO1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1

แนวข้อสอบภาษาลาว

Cr. หนึ่งนะจ๊ะ ดอทคอม

ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในภาษาลาว

บทที่ 1 บทนำ

-ยุคพระเจ้าฟ้างุ้ม ตรงกับ รัชสมัยใดของไทย

-อาณาจักรล้านช้างรุ่งเรืองที่สุด อยู่ในรัชสมัยใด ตรงกับสมัยใดในไทย

-อาณาจักรล้านช้างเสื่อมลง ในสมัยพระเจ้าองค์ใดของล้านช้าง และ ตกเป็นของสยาม ในปีใด ตรงกับสมัยใดของไทย

-แนวทางการเขียนภาษาลาว มีกี่แบบ กี่แนวทาง ปัจจุบันใช้แบบหรือแนวทางใด

บทที่ 2 ระบบเสียงในภาษาลาว

-เสียงในภาษาหมายถึงอะไร เช่นอะไรบ้าง

-การเกิดของเสียง เสียงของมนุษย์เกิดขึ้นได้เพราะใช้อวัยวะส่วนใดบ้าง ถึงจะทำให้เกิดเสียงธรรมชาติ (***ออกสอบ 2/58*** อวัยวะใดที่ทำให้เกิดเสียง)

-ชนิดเสียงในภาษาลาว มีกี่ชนิด ได้แก่อะไรบ้าง เสียงในภาษาลาวชนิดที่ทำให้เกิดเสียงก้อง ดังกังวาน

-เสียงสระในภาษาลาว มีกี่ชนิด เสียงสระเดี่ยวในภาษาลาว มีกี่คู่ กี่เสียง สระพิเศษมีกี่เสียง

(***ออกสอบ 2/58*** เสียงสระเดี่ยวในภาษาลาวมีทั้งหมดกี่เสียง ถ้าไม่รวมเสียงสระพิเศษ)

-ไม้กง " -ົ " ใช้เมื่อใด ยกตัวอย่างมาสัก 5 คำ

- "ຽ" ใช้เมื่อใด ยกตัวอย่างมาสัก 5 คำ

บทที่ 3 พยัญชนะลาว

-เสียงพยัญชนะในภาษาลาวเกิดขึ้นได้เพราะอะไร

-พยัญชนะในภาษาลาวมีทั้งหมดกี่ตัว (***ออกสอบ 2/58***)

-"ດ(ด-เด็ก)" เป็นตัวอักษรลำดับที่เท่าใด (***ออกสอบ 2/58***)

-การอ่านพยัญชนะพิเศษ พยัญชนะ "ย" ในพยัญชนะลาว มีกี่ตัว คือตัวพยัญชนะใด

-ชนิดพยัญชนะในภาษาลาว แบ่งออกเป็นกี่หมู่ อักษรกลางมีกี่ตัว มีอะไรบ้าง อักษรสูงมีกี่ตัว อะไรบ้าง

อักษรต่ำ มีกี่ตัว อะไรบ้าง

-อักษรต่ำคู่คืออะไร อักษรต่ำคี่คืออะไร และอักษรต่ำคี่ที่อยู่ในหมู่อักษรสูงมีกี่ตัว อะไรบ้าง

-อักษรประสม มีอะไรบ้าง

(***ฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะครับ "ປະເທດ ລັດຖະບານ ອາຊີ ວຽນທຽນ ໜັງສືພິມ ฯลฯ"***)

บทที่ 4 วรรณยุกต์

-(***ออกสอบ 2/58***) คำว่า "วรรณยุกต์" ในภาษาลาวเขียนอย่างไร

-วรรณยุกต์ในภาษาลาว มีอยู่กี่รูป ผันได้กี่เสี่ยง

-การผันเสียงในอักษรกลาง กับ การผันเสียงในอักษรสูงและอักษรต่ำ แตกต่างกันอย่างไร

ยกตัวอย่างการผันเสียง ตามอักษรที่กำหนดให้ เช่น

"ກ" "ດ" "ມ"

บทที่ 5 คำนาม

-คำนามคืออะไร เช่นอะไรบ้าง

-หน้าที่ของคำนาม ทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค เช่น ຄູສິດສອນປື້ມເດັກ ครูสอนหนังสือเด็ก

ຕຳຫຼວດຍຶງຜູ້ຮ້າຍ ตำรวจยิงผู้ร้าย

ກາແຟຄູກິນມົດແລ້ວ ฯลฯ

บทที่ 6 คำสรรพนาม

-บุรุษที่ 1 ใช้แทนใคร มีคำว่าอะไรบ้าง

-บุรุษที่ 2 ใช้แทนใคร มีคำว่าอะไรบ้าง

-บุรุษที่ 3 ใช้แทนใคร มีคำว่าอะไรบ้าง

(***ออกสอบ 2/58***)

-คำสรรพนามพหูพจน์มีกี่จำพวก

- "ເພິ່ນ" หมายถึงอะไร

- "ພະຄຸນເຈົ້າ" เป็นบุรุษที่เท่าไหร่

บทที่ 7 คำกริยา

-คำกริยาคืออะไร

-หน้าที่ของคำกริยา แบ่งออกเป็นกี่ภาค อะไรบ้าง

(***ออกสอบ 2/58***)

- ເຂົາຢ້າຍບ່ອນຈອດລົດ คำว่า "ຢ້າຍ" ทำหน้าที่อะไร

- ມື້ວານໄຜບໍ່ໄດ້ມາຮຽນແດ່ แปลว่าอะไร

- ເພິ່ນຮຽນພາສາລາວມາຈັກເທືອ แปลว่าอะไร

- ຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍສິ .... ພາແລງມາລ້ຽງແຂກ

ตอนที่ 2 บทฝึกภาคปฏิบัติ

บทที่ 8 ฝึกหัดการสนทนา

-การทักทาย//การตอบรับ//การทักทายเป็นประโยค การทักทายและการแนะนำ//การเดินทาง//การบอกเวลา//การซื้อของ

บทที่ 9 บทหัดฝึกอ่าน

อาจารย์อาจจะเอาคำถามมาจากเนื้อเรื่องสัก 1-2 คำถามต่อ 1 เรื่อง อ่านคำศัพท์กันด้วยนะครับ

ยกตัวอย่างแนวข้อสอบ 2/58

- ຄິດງໍ້ แปลว่าอะไร

- ຮ້ານຄ້າເອກະຊົນທີ......ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

- ລວງກວ້າງຍາວ แปลว่าอะไร

- ປະຊາຊົນອັ່ງອໍ คำว่า "ອັ່ງອໍ"แปลว่าอะไร

- ຄວາຍເຖິກ คืออะไร

- ຖ້າບໍ່ຢາກ......ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດແຂ້ວໃຫ້ສະອາດ

-ນາງຄຳພຽງແຂ້ວງາມປານເມັດສາລີ คำว่า "ເມັດສາລີ" คืออะไร

- "ລາວມີພະຍາດຫຼາຍ" แปลว่าอะไร

- "ຂີ້ຕົວະ" แปลว่าอะไร

- "ແຂ້" หมายถึงอะไร

- "ແຂ່ງຝົນ" หมายถึงอะไร

- "เวียงจันทน์" เขียนอย่างไรถึงจะถูกต้อง

- สระ "ເ-ຍ" ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง

- "ຊາວນາຂາຍເຂົ້າໄດ້ເກືອບສອງຮ້ອຍໂຕນ" คำว่า "ສອງຮ້ອຍໂຕນ" หมายถึงอะไร

ที่มา : หนึ่งนะจ๊ะดอทคอม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวข้อสอบรามคำแหงความเห็น (0)