แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในปี พ.ศ. 2560


แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจีนในปี พ.ศ. 2560 ในส่วนของภาคการบริโภคกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การลงทุนและการส่งออกชะลอตัวแรงผลักดันของภาคบริโภคที่เพิ่มขึ้นนี้ เนื่องมาจากความพยายามของรัฐบาลในการสร้างศักยภาพการบริโภคในพื้นที่ชนบทต่างๆ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและระบบขนส่งสินค้า

ประเทศจีนยังคงเชื่อมั่นว่า จะสามารถป้องกันและขจัดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคการเงินได้ พร้อมกับยืนยันว่า ธนาคารกลางจีนจะยังคงเดินหน้าดำเนินนโยบายการเงินแบบระมัดระวังต่อไป เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและป้องกันภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และควบคุมความเสี่ยงในเชิงระบบจีนยังคงมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนเศรษฐกิจสำหรับปี 2560 อยู่เสมอ ขณะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจยังค่อนข้างมีเสถียรภาพ

แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq27/2636338

แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsI...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดความรู้ทางการเงินความเห็น (0)