สลุง..สะหลุง..ถวายพระนางจามเทวี

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สลุง หรือสะหลุง เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนา หมายถึง ภาชนะที่มีลักษณะเหมือนขันในภาคกลาง นิยมสลักเป็นลายกลีบบัว ลายเทพพนม ลายดอกกระถิน และลาย 12 นักษัตร เป็นต้น .. โดยลวดลายบนสลุงนี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสลุงใบไหนใช้สำหรับชีวิตประจำวันทั่วไป หรือ ใช้สำหรับงานเทศกาลงานบุญต่างๆ เช่น หากใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ลวดลายบนสลุงจะเป็นลายดอกฝ้าย ลายดอกทานตะวัน และลายดอกกระถิน เป็นต้น แต่หากเป็นลวดลายเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา เช่น ลาย 12 นักษัตร และลายชาดกต่างๆ จะใช้สำหรับงานเทศกาล และงานประเพณี เช่น งานสงฆ์น้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือใช้สำหรับใส่น้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

ขอบคุณhttp://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.p...20170420153519.pptx20170420153519.pptx


จากภาพช้างบน ... เป็น สลุงเงิน ที่ใส่ใช้สำหรับ ใส่น้ำมนต์ หรือ น้ำขมิ้นส้มป่อย นะคะสำหรับสักการะ พระนางจามเทวีนะคะ...ชึ่งคำว่าสักการะ หมายถึง การกระทำที่ดี นั้นเองค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เพิ่งเห็นขันน้ำใบใหญ่แบบนี้เป็นสลุงในภาพเหนือนะครับ

ชอบลายของสลุงครับ

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ