การติดตัวนับสถิติ หลายท่านยังสงสัยว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปสมัครที่ไหนอย่างไร ซึ่งคำตอบของคำถามเหล่านี้ ลองค้นหาดูนะครับ เพราะมีคำอธิบายในหลายเวบไซต์เหมือนกัน

บันทึกนี้ มาบอกกล่าวถึงขั้นตอนการติดตั้ง 12 ตัวนับสถิติ สำหรับ 12 บล็อกของครูอ้อย
รวมทั้งการตรวจสอบ code ที่ติดไว้แล้ว มีกระบวนการอย่างไร

ถ้าตั้งสมาธิไม่ดี ออกแบบขั้นตอนการทำงานไม่เป็นระบบ งานเล็กๆ อาจจะกลายเป็นงานยุ่งๆขึ้นมาได้

สำหรับตัวนับสถิติแบบแยกบล็อกของครูอ้อย ใช้ตัวนับสถิติที่ http://www.blogpatrol.com/

แนวคิดการเลือกตัวนับสถิติ

ครูอ้อยมีบล็อกจำนวนมาก การติดตัวนับสถิติ จึงต้องเลือกตัวนับสถิติที่เข้าใจง่าย เมื่อจะคลิกดูข้อมูลสถิติเชิงลึก ไม่จำเป็นต้อง login และใส่ password ให้ยุ่งยาก เพราะถ้าครูอ้อยจะดูสถิติทั้ง 12 บล็อก

ก็จะต้องกรอกlogin และ password  ถึง 12 ครั้ง


ถ้ามันยุ่งยาก เสียเวลาขนาดนั้น  เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า

ขั้นตอน

1. เตรียมข้อมูล รายละเอียดของ 12 บล็อกของครูอ้อย เปิด Notepad แล้ว Copy รายชื่อ 12 บล็อก พร้อม ที่อยู่
เมื่อ copy รายละเอียด ใส่หมายเลข 1-12 หน้าชื่อบล็อกตามลำดับแล้ว  เว้นที่ว่างใต้ url ที่อยู่บล็อก

แล้วใส่ /////////////////////////
เพื่อเป็นจุดสังเกต

เมื่อทำการสมัครตัวนับสถิติ จะได้รับ  password , source code ก็ทำการ copy รายละเอียดเหล่านั้นมา paste ในช่องว่าง ใต้ชื่อบล็อก ให้ตรงกัน ทำการสมัครและ paste ข้อมูลจากบนลงมาด้านล่าง จนครบ 12 บล็อก


ดังรายละเอียดข้างล่าง แล้ว save ไว้

/////////////////
1     *  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
http://gotoknow.org/blog/skuikratoke


//////////////////////////////////

2    * งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน
http://gotoknow.org/blog/engteacher/////////////

3    * ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์
http://gotoknow.org/blog/compteacher

/////////////

4    * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา
http://gotoknow.org/blog/seminar

 

/////////////
  5  * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก
http://gotoknow.org/blog/engreader


/////////////


6    * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้
http://gotoknow.org/blog/englishteacherKM


//////////////

  7  * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการทัศนศึกษา
http://gotoknow.org/blog/goaround1////////////

8    * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ
http://gotoknow.org/blog/teacherhealthy

//////////////
  9  * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก
http://gotoknow.org/blog/siripornphd

/////////////////
  10  * โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
http://gotoknow.org/blog/prayapraserts

////////////////////////

11    * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย
http://gotoknow.org/blog/researchteacher

///////////

12     * ครูสิริพรกับบันทึก
http://gotoknow.org/blog/ooydiary


    

2. เข้าไปสมัครที่ http://www.blogpatrol.com/ คลิกที่ sign up
3. กรอกรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มของเวบไซต์
สิ่งที่ต้องกรอก ได้แก่ ที่อยู่ของ เวบไซต์ และ Username ทำการ copy ที่อยู่ของบล็อกมา paste ในแบบฟอร์มการสมัคร ดังตัวอย่าง

Account URL: http://gotoknow.org/blog/skuikratoke
Account Username: skuikratoke


4. เมื่อสมัครและกรอกข้อมูลตามลำดับ และคลิกส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ทำการ copy และ paste เอาไว้


1     *  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
http://gotoknow.org/blog/skuikratoke


Account URL: http://gotoknow.org/blog/skuikratoke
Account Username: skuikratoke
Account Password:  (ไม่บอกที่นี่ แต่ครูอ้อยรู้อยู่คนเดียว)


<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('stats.php?i=58126" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58126' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>


//////////////////////////////////

2    * งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน
http://gotoknow.org/blog/engteacher

.
.
.
.

สมัครและรวบรวมข้อมูลจนครบ แล้วส่งให้ครูอ้อยทางเมล์ ให้ครูอ้อย copy ไปวางในบล็อกตามลำดับ

หาก ตัวนับสถิติไม่แสดง ก็จะเข้าไปตรวจสอบว่า Code ของภาษาโปรแกรมถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการแก้ไข แจ้งให้ครูอ้อยทราบ

และแล้ว 12 ตัวนับสถิติใน 12 บล็อกของครูอ้อย ก็เริ่มเก็บข้อมูลแบบแยกบล็อกทันที

เมื่อสักครู่ เปิดดูจำนวนสถิติของแต่ละบล็อกที่มีคนเปิดชม หลังจากครูอ้อยตัดตัวนับสถิติได้ไม่กี่วัน

นี่คือ อันดับจากการสำรวจเมื่อสักครู่ครับ

1  * เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

http://gotoknow.org/blog/skuikratoke  = 102


2     * ครูสิริพรกับบันทึก
http://gotoknow.org/blog/ooydiary = 73

3  * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก
http://gotoknow.org/blog/siripornphd = 17

4    * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ
http://gotoknow.org/blog/teacherhealthy = 14

5    * ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์
http://gotoknow.org/blog/compteacher = 10

6. * งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน
http://gotoknow.org/blog/engteacher = 9

* ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก
http://gotoknow.org/blog/engreader = 9

8.* ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้
http://gotoknow.org/blog/englishteacherKM = 7

9.
10.
11.
12

ถ้าอยากรู้ว่า บล็อกไหนของครูอ้อยมีคนเปิดดูน้อยที่สุด ลองค้นหาดูเองนะครับ
การตรวจสอบ เนื่องจากเป็นการสมัครเรียงตามลำดับ จะได้หมายเลขตัวนับ ที่เรียงลำดับกันไป เมื่อคลิกไล่เรียงจากบล็อกที่ 1 – 12 แล้วเอาเม้าท์ไปแตะที่ตัวนับสถิติ ที่ status bar ด้านล่าง จะเห็น http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58126

58126 คือ หมายเลข counter ซึ่งจะไล่เรียงกันไป ตรวจสอบได้ง่าย ว่า ใส่ได้ถูกต้องหรือเปล่า


เมือวางแผนขั้นตอนการทำงานไว้อย่างเป็นระบบ การตรวจสอบจึงสามารถตรวจดูได้ทันที อย่างเป็นระบบเช่นกัน