ขั้นตอนการติดตั้ง 12 stat counter ใน 12 blog ของครูอ้อย


ถ้าตั้งสมาธิไม่ดี ออกแบบขั้นตอนการทำงานไม่เป็นระบบ งานเล็กๆ อาจจะกลายเป็นงานยุ่งๆขึ้นมาได้
การติดตัวนับสถิติ หลายท่านยังสงสัยว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปสมัครที่ไหนอย่างไร ซึ่งคำตอบของคำถามเหล่านี้ ลองค้นหาดูนะครับ เพราะมีคำอธิบายในหลายเวบไซต์เหมือนกัน

บันทึกนี้ มาบอกกล่าวถึงขั้นตอนการติดตั้ง 12 ตัวนับสถิติ สำหรับ 12 บล็อกของครูอ้อย
รวมทั้งการตรวจสอบ code ที่ติดไว้แล้ว มีกระบวนการอย่างไร

ถ้าตั้งสมาธิไม่ดี ออกแบบขั้นตอนการทำงานไม่เป็นระบบ งานเล็กๆ อาจจะกลายเป็นงานยุ่งๆขึ้นมาได้

สำหรับตัวนับสถิติแบบแยกบล็อกของครูอ้อย ใช้ตัวนับสถิติที่ http://www.blogpatrol.com/

แนวคิดการเลือกตัวนับสถิติ

ครูอ้อยมีบล็อกจำนวนมาก การติดตัวนับสถิติ จึงต้องเลือกตัวนับสถิติที่เข้าใจง่าย เมื่อจะคลิกดูข้อมูลสถิติเชิงลึก ไม่จำเป็นต้อง login และใส่ password ให้ยุ่งยาก เพราะถ้าครูอ้อยจะดูสถิติทั้ง 12 บล็อก

ก็จะต้องกรอกlogin และ password  ถึง 12 ครั้ง


ถ้ามันยุ่งยาก เสียเวลาขนาดนั้น  เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า

ขั้นตอน

1. เตรียมข้อมูล รายละเอียดของ 12 บล็อกของครูอ้อย เปิด Notepad แล้ว Copy รายชื่อ 12 บล็อก พร้อม ที่อยู่
เมื่อ copy รายละเอียด ใส่หมายเลข 1-12 หน้าชื่อบล็อกตามลำดับแล้ว  เว้นที่ว่างใต้ url ที่อยู่บล็อก

แล้วใส่ /////////////////////////
เพื่อเป็นจุดสังเกต

เมื่อทำการสมัครตัวนับสถิติ จะได้รับ  password , source code ก็ทำการ copy รายละเอียดเหล่านั้นมา paste ในช่องว่าง ใต้ชื่อบล็อก ให้ตรงกัน ทำการสมัครและ paste ข้อมูลจากบนลงมาด้านล่าง จนครบ 12 บล็อก


ดังรายละเอียดข้างล่าง แล้ว save ไว้

/////////////////
1     *  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
http://gotoknow.org/blog/skuikratoke


//////////////////////////////////

2    * งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน
http://gotoknow.org/blog/engteacher/////////////

3    * ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์
http://gotoknow.org/blog/compteacher

/////////////

4    * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา
http://gotoknow.org/blog/seminar

 

/////////////
  5  * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก
http://gotoknow.org/blog/engreader


/////////////


6    * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้
http://gotoknow.org/blog/englishteacherKM


//////////////

  7  * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการทัศนศึกษา
http://gotoknow.org/blog/goaround1////////////

8    * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ
http://gotoknow.org/blog/teacherhealthy

//////////////
  9  * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก
http://gotoknow.org/blog/siripornphd

/////////////////
  10  * โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
http://gotoknow.org/blog/prayapraserts

////////////////////////

11    * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย
http://gotoknow.org/blog/researchteacher

///////////

12     * ครูสิริพรกับบันทึก
http://gotoknow.org/blog/ooydiary


    

2. เข้าไปสมัครที่ http://www.blogpatrol.com/ คลิกที่ sign up
3. กรอกรายละเอียดการสมัครตามแบบฟอร์มของเวบไซต์
สิ่งที่ต้องกรอก ได้แก่ ที่อยู่ของ เวบไซต์ และ Username ทำการ copy ที่อยู่ของบล็อกมา paste ในแบบฟอร์มการสมัคร ดังตัวอย่าง

Account URL: http://gotoknow.org/blog/skuikratoke
Account Username: skuikratoke


4. เมื่อสมัครและกรอกข้อมูลตามลำดับ และคลิกส่งข้อมูล ระบบจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ทำการ copy และ paste เอาไว้


1     *  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
http://gotoknow.org/blog/skuikratoke


Account URL: http://gotoknow.org/blog/skuikratoke
Account Username: skuikratoke
Account Password:  (ไม่บอกที่นี่ แต่ครูอ้อยรู้อยู่คนเดียว)


<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58126" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58126' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>


//////////////////////////////////

2    * งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน
http://gotoknow.org/blog/engteacher

.
.
.
.

สมัครและรวบรวมข้อมูลจนครบ แล้วส่งให้ครูอ้อยทางเมล์ ให้ครูอ้อย copy ไปวางในบล็อกตามลำดับ

หาก ตัวนับสถิติไม่แสดง ก็จะเข้าไปตรวจสอบว่า Code ของภาษาโปรแกรมถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการแก้ไข แจ้งให้ครูอ้อยทราบ

และแล้ว 12 ตัวนับสถิติใน 12 บล็อกของครูอ้อย ก็เริ่มเก็บข้อมูลแบบแยกบล็อกทันที

เมื่อสักครู่ เปิดดูจำนวนสถิติของแต่ละบล็อกที่มีคนเปิดชม หลังจากครูอ้อยตัดตัวนับสถิติได้ไม่กี่วัน

นี่คือ อันดับจากการสำรวจเมื่อสักครู่ครับ

1  * เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

http://gotoknow.org/blog/skuikratoke  = 102


2     * ครูสิริพรกับบันทึก
http://gotoknow.org/blog/ooydiary = 73

3  * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก
http://gotoknow.org/blog/siripornphd = 17

4    * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ
http://gotoknow.org/blog/teacherhealthy = 14

5    * ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์
http://gotoknow.org/blog/compteacher = 10

6. * งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน
http://gotoknow.org/blog/engteacher = 9

* ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก
http://gotoknow.org/blog/engreader = 9

8.* ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้
http://gotoknow.org/blog/englishteacherKM = 7

9.
10.
11.
12

ถ้าอยากรู้ว่า บล็อกไหนของครูอ้อยมีคนเปิดดูน้อยที่สุด ลองค้นหาดูเองนะครับ
การตรวจสอบ เนื่องจากเป็นการสมัครเรียงตามลำดับ จะได้หมายเลขตัวนับ ที่เรียงลำดับกันไป เมื่อคลิกไล่เรียงจากบล็อกที่ 1 – 12 แล้วเอาเม้าท์ไปแตะที่ตัวนับสถิติ ที่ status bar ด้านล่าง จะเห็น http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58126

58126 คือ หมายเลข counter ซึ่งจะไล่เรียงกันไป ตรวจสอบได้ง่าย ว่า ใส่ได้ถูกต้องหรือเปล่า


เมือวางแผนขั้นตอนการทำงานไว้อย่างเป็นระบบ การตรวจสอบจึงสามารถตรวจดูได้ทันที อย่างเป็นระบบเช่นกัน


หมายเลขบันทึก: 62746เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2006 04:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤษภาคม 2012 04:49 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (21)

สวัสดีค่ะคุณบอนที่คิดถึง  (หวานให้คนอื่นเหลียวมองก่อน)

 • แล้วถ้าครูอ้อยย้ายไปสอนทีอื่น 
 • หนีคุณบอนไปแล้ว  จะทำยังไงล่ะนี่ 
 • เจ้าตัวสถิตินี่น่ะ  ครูอ้อยก๊อปไปได้อีกไหมคะ 
 • ถามเผื่อคนอื่นด้วย 
 • ของใครของท่าน 
 • แจกคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะ

ขอบคุณมาก  ที่กรุงเทพฯฝนตกหนัก

สวัสดีครับ

 • ที่รังสิตฝนไม่ตกเลยครับ
 • ขอบคุณแทนครูอ้อยด้วยนะครับ

 

สวัสดีครับครูอ้อย
-   ถ้าย้ายไปสอนที่อื่น (blog ใหม่) ก็ตามสบายครับ ไม่ตามไปรบกวนหรอก
- อยากหนีไปก้ไป ไปเลยไป 5555
- ตัวนับสถิติได้ระบุ url ที่อยู่เวบไว้แ้ล้วครับ อยากได้ตัวใหม่ ก็สมัครใหม่สิครับ งกไปได้
- เอาไปแจกคนอื่น มันก็ไม่นับสิครับ เพราะข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่ใช่ที่อยู่เวบไซต์ที่กรอกไว้ ตัวเลขที่ได้ คือ สถิติของเวบที่สมัคร

และยังมีข้อมูล กราฟ สถิติ ผลวิเคราะห์อื่นๆด้วย

สวัสดีอีกครั้งคุณบอนจ๋า (ทำให้คนอื่นหันมามอง)

 • งอนไปได้..แค่นี้เอง  อย่ามาไล่นะ  ไม่มีสิทธิ  ไล่ ครูอ้อย  ไม่ตามไปจริงนะ  แต่..ช้า..แต่
 • หาว่า  งกอีกด้วย  อย่างนี้เขาเรียกว่า ใฝ่สัมฤทธิ์จ๊ะ  เขาไม่เรียกว่า  งก  ไม่ใช่ยิว
 • อย่างไรก็ตาม  ครูอ้อยก็ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดอย่างนี้  ไม่ได้ลาจากนะ  ยังอยู่กวนใจคุณบอนต่อไป  อิอิ  ยิ้มยิ้ม
-จะลาก็ได้นะครับ (ไล่ซะเลย)
- เ้อ้อ เฮอ เหมือนจะร่ำลาจริงๆ "ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง...."

 • ครูอ้อยรู้แล้ว  คาดเดาได้เลยว่า  ถ้าครูอ้อยเขียน  " ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง " คุณบอนต้องเขียนว่าอะไร.........ครูอ้อยชนะ
 • ครูอ้อยเป็น..แมว ยิ่งไล่ยิ่งดัน  มีอะไรใหม  เฮ้อเฮอ
ท่าทางเสาร์อาทิตย์นี้ ครูอ้อยจะโดนเสวนาอย่างหนักกว่าเดิม เฮ้อไม่น่าเลย

ไม่อยู่ .... ไปสอบ  อย่ากวนใจนะคุณบอน  ได้โปรด  เห็นแก่คนเกิดปีจอด้วยเถิด 

สอบตัดเชือกด้วย....อย่านะ...กลัวแล้ว

โป้ง

เมือไปสอบกลับมา ค่อยกลับมาเปิดอ่านด้วยความระทึกละกันนะครับ

สอบก็เป็นส่วนของการสอบนะครับ แต่ในส่วนของหัวใจที่เต้นระทึก ก็ค่อยมาเปิดดูแถวๆบล็อกนายบอนละกัน
ไม่ต้องเลย  คุณบอนใจร้าย  จะฟ้องกรรมการ  เล่นชกใต้เข็มขัด   คู่ชกกำลังสอบ  ตัดกำลังกันนี่  ขี้โกง  โป้งด้วย  คุณบอนใจร้าย  ไม่รักแล้ว
ก็มีเวลากลับมาชกนี่นา เหมือนบันทึกก่อนๆ
ทำเป็นเครียดไปได้

งั้นรอให้สอบเสร็จก่อนก็ได้นะครับ ถึงจะนำบันทึกนั้นมาเผยแพร่ จะัได้ เครียดเป็นเรื่องๆไป
คุณบอนใจดีจัง  งั้นรักต่อไป  อย่าเข้าใจผิดนะ  เชอะ ครูอ้อยรักบันทึกเธอต่างหากล่ะ ยี้
เอ้า .. แบบนี้ยิ่งเจอหนักยกกำลัง.......
ไม่น่าเล้ย

กรรมการเหนื่อยแย่

คุณบอนคะ 

 • มาท้าพิสูจน์แล้ว  งานส่งอาจารย์แล้ว  เหลือวิจัยหมู่บ้าน  กับอ่านหนังสือ 5 เล่ม

จะทำอะไร  บอกมา  กรรมการก็มาแล้วด้วย

หนีไปไหน  ไม่เห็นหน้าเลย หลบหน้าไปไหน ออกมาเร็ว

 • บางบล็อก...ก็ไม่แสดงนะคะ
 • ก็เป็นบางวันอีกล่ะค่ะ  เอาแน่ไม่ได้
 • แต่....ดีมากเลยค่ะ....ทำให้รู้ว่า...ใครนำแพลนเน็ต ของครูอ้อยไปด้วยค่ะ

ขอบคุณ.....คุณบอนอีกครั้งค่ะ

stat  ยังอยู่  แต่คนทำ stat ให้..ไปไหนนะคะ
ขอรบกวนหน่อยนะคะ พอดีลองสมัคร Blogpatrol ได้โค้ดมาแล้วแต่พยายามยัดลง Blog แล้วมันไม่ได้น่ะค่ะ แก้ก็แล้ว...มันต้องแก้ยังไงคะถึงจะยัดลงได้ แก้อยู่ทั้งคืนไม่ขึ้นซักที สงสัยจะแก้ไม่เป็น ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
นายบอน กาฬสินธฺุ์

สวัสดีครับ คุณ uregus
 เมื่อคุณสมัครมาแล้ว ได้ code มาแล้ว
   1.ทำการ copy และ paste ลงใน notepad ก่อนนะครับ เพื่อตรวจสอบดูว่า คุณ copy มาครบถ้วนหรือไม่
  หากไม่ครบ ทดลอง copy อีกครั้งครับ (ตรวจสอบดูโดยดูสิ่งที่คุณ copy มา กับ code ที่เวบไซต์ให้ copy มีครบถ้วน เ้หมือนกันทุกบรรทัด ทุกตัวอักษรหรือไม่

   2. กรณีที่คุณ ดำเนินการในข้อที่ 1 ครบถ้วนแล้ว แต่ทว่า รูปของตัว counter Blogpatrol ไม่แสดง
 วิธีทดสอบ ทดลอง log in เข้าไปดูสถิตินะครับ หากมีการเก็บรวบรวมสถิติ นั่นคือ ทุกอย่างถูกต้องแ้ล้วครับ เพียงแต่ หลายครั้ง internet ไม่สามารถที่จะ load รูปของตัว counter Blogpatrol ให้แสดงใน blog ของคุณได้ ซึ่งในประเด็นนี้ ตัวเก็บข้อมูลสถิติที่เก็บข้อมูลละเอียดหลายตัว รูป counter  ก็ไม่โหลดแสดงใน blog ในบางช่วงเวลาเช่นกันครับ

ขอบคุณคุณบอนมากค่อ ลองเข้าไปดูแล้ว ไม่มีข้อมูลเลย โค้ดก็ก๊อปมาครบแล้วน่ะค่ะ T_T ทำไงดี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี